nsdellamercede.it

što radi radničko vijeće

  • Increase font size

Sep 21, 2018 — Postupak osnivanja radničkog vijeća se pokreće na prijedlog sindikata koji djeluje kod poslodavca ili najmanje 20% radnika zaposlenih kod ... Radničko suodlučivanje. radnici kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u svezi s ... radničko vijeće, tijelo preko kojega radnici sudjeluju u odlučivanju o vlastitim gospodarskim i soc. pravima i interesima. Za razliku od sindikata, radničko ... Jan 8, 2016 — 4) lista kandidata za članove radničkog vijeća,. 5) način imenovanja i dužnosti izbornog odbora i biračkog odbora,. 6) obveze poslodavca u ... Zakon o radu, Glava: 17, Poglavlje: 1, Naziv: RADNIČKO VIJEĆE. Upitna je odredba Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća po kojoj se traži od ravnatelja da izbornom odboru dostavi popis radnika koji su ovlašteni ... Apr 1, 2021 — Pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenoga poslodavca. Liste kandidata za izbor predstavnika radnika mogu predložiti ... Aug 19, 2021 — Radničko vijeće predstavlja institut Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje: ZOR) koji radnicima daje mogućnost da kod poslodavca ... radnici i osobe koje nisu uposlene kod poslodavca, bez prava sudjelovanja u odlučivanju, uz obvezu prethodnog dogovora s predsjednikom Radničkog vijeća. (2) Postupci obavješćivanja i savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka o pitanjima koja se odnose na poslovanje poslodavca, odnosno povezanih poslodavaca, ili na ... Feb 18, 2021 — Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine br. 3/16, 52/17 i 138/20) je sukladno članku 146. stavku 3. Broj članova radničkog vijeća ovisi o broju zaposlenih osoba kod poslodavca, a kandidata može ... radi obavješćivanja i savjetovanja u pogledu pitanja. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) radnici ostvaruju pravo na utemeljenje radničkog vijeća kod svakog poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset ... RADNIČKO VIJEĆE. Pravo na sudjelovanje u odlučivanju. Članak 140. Radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika. Iako se i radničko vijeće i sindikat zalaţu za prava i interese radnika po čemu su slični, ipak postoje i razlike. U ovom radu sistematiziraju se propisima ... Nov 4, 2021 — Radničko vijeće KBC-a Zagreb demantira članak Jutarnjeg lista “Prvi otkazi i na Rebru: Pripremljeno devet raskida ugovora zbog odbijanja ... Jun 3, 2021 — ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA? Cilj joj je osigurati prava na obavješćivanje* i savjetovanje* o transnacionalnim pitanjima za osoblje u poduzećima na ... Poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih ovim ... Nov 4, 2021 — RADNIČKO vijeće KBC-a Zagreb demantiralo je medijske napise da je u KBC-u pripremljeno devet raskida ugovora zbog odbijanja testiranja, ... Apr 21, 2021 — Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, ... Nov 4, 2021 — Radničko vijeće KBC Zagreb demantiralo je u četvrtak medijske napise da je u KBC-u pripremljeno devet raskida ugovora zbog odbijanja ... U Belupu radi od 2000. godine, na radnom mjestu tehničara na tabletiranju/kapsuliranju u proizvodnji krutih oblika lijekova, pri sektoru Proizvodnja. Osijek a unutar kojeg je manji plavi krug u kojem se nalazi romb koji tvore 25 bijelih krugova različite veličine. Članak 4. 1) Sjedište KBC-a Osijek je u ... Poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove. Evidencija o radnicima i radnom ... Nov 13, 2020 — Odredbe Poslovnika o radu na sjednicama Vijeća odnose se na sve osobe nazočne na sjednici. Vijeće broji 7 (slovima: sedam) članova i isto toliko ... Mar 3, 2021 — I. Raspisuju se redoviti izbori za Radničko vijeće. II. Svaki sindikat i svaka skupina od najmanje 10% radnika koja namjerava podnijeti listu ... Poštovani radnici! Informaciju o planiranoj isplati plaće za mjesec prosinac 2021. godine, koju smo tražili i dobili od Uprave SC-a Zagreb te koju nam je ... Prema članku 148. Zakona o radu radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili ... 1) utemeljenje prvoga radničkog vijeća,. 2) raspisivanje prvih, redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće,. 3) donošenje odluke o provođenju izbora,. 4) ... Ovim se Sporazumom pobliže uređuju uvjeti za rad Radničkog vijeća. ... s nadležnim službama kod poslodavca i tražiti stručno mišljenje radi pomoći u. (2) Radničko vijeće donosi poslovnik o svom radu. (3) Na sjednicama radničkog vijeća mogu biti nazočni predstavnici sindikata koji imaju članove zaposlene kod ... Propisi, primeri sudske prakse i sluzbenih misljenja, akti i informacije koji ukljucuju pojmove:radnicko vijece. Feb 18, 2018 — (1) Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s ... Radničko vijeće pazi na poštivanje Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa koji su doneseni u korist radnika. Radničko vijećc ... i 2. ovoga članka, radnici neposrednim glasovanjem biraju članove Izbornog odbora, o čemu se sastavlja pisani zapisnik. (4) Izborni odbor čine predsjednik i ... Apr 29, 2014 — Ako je razlika tako očigledna, ako je Zakon o radu u tom smislu ( čl 149. i 150.) jasan, a Glavno radničko vijeće Poslovnikom o svom radu ( ... 55. Autor/i: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur. Sažetak: Izbori za članove radničkog vijeća bitan su segment Zakona o radu jer provedbom tih izbora dolazi ... Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ... by L Tržić — radničkog vijeća te njegov rad i ovlaštenje. Objasniti ću i suradnju poslodavca i predstavnika radnika, spomenuti ću ujedno i europsko radničko vijeće, ... MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA. 2313. Na temelju članka 145. L517928 stavka 5. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar ...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google