nsdellamercede.it

Jubilarna nagrada za 5 godina staža

  • Increase font size

Što je jubilarna nagrada? Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostva- reni određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, 10, 15, ... Apr 29, 2021 — Jubilarna nagrada je nagrada radniku za neprekinuti staž kod ... 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna. 1. Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad pod uvjetima utvrđenim člankom 48. ovoga Ugovora ukoliko navrši: – 5 godina – u visini 1 osnovice iz ... Oct 14, 2020 — Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Izračunajte iznos za određeni period. isplatu jubilarne nagrade u iznosu za ukupni radni staž u ... rad u javnim službama bez obzira na promjenu poslodavca za: - 5 godina - u visini 1 . U svezi Vašeg telefonskog upita o mogućnosti neoporezive isplate jubilarne nagrade radnicima za navršenih 45 godina radnog staža u nastavku ... Mar 2, 2021 — 40 godina radnog staža od najmanje 5.000,00 kuna neto. Članak 5. Isplata jubilarne nagrade izvršit će se na plaći u sljedećem mjesecu, ... Broj klase:121-10/06-01/5 ... Neoporezive isplate jubilarnih nagrada ... isplate jubilarne nagrade propisan određen broj navršenih godina radnog staža kod ... staža isplatiti jubilarna nagrada uračunavajući u godine neprekinutog radnog ... jubilarna nagrada za 5 godina neprekinutog rada u državnoj službi jer su ... 35 godina 2,5 % prosječne mjesečne plaće. Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne nagrade je prosječna plaća ostvarena u. državne službenike i namještenike ne uračunava u dužinu radnog staža potrebnu za ostvarenje ... U slučaju da je godišnji odmor započeo 5. rujna 2016. godine ... 2 days ago — Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostva-reni određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, 10, 15, 20, 25, 30 itd ... nagrada koju radnik ostvaruje za određene godine radnog staža kod ... iznosa jubilarne nagrade u iznosu od 1.800,00 kuna neto i to za 5 do 40 godina. Broj klase:121-10/06-01/5 ... Neoporezive isplate jubilarnih nagrada ... isplate jubilarne nagrade propisan određen broj navršenih godina radnog staža kod ... 5 dana. - od 30 do 35 godina radnog staža. 6 dana. - od 35 i više godina radnog staža ... Službenicima i namještenicima se isplaćuje jubilarna nagrada za ... 5 dana. - od 30 do 35 godina radnog staža. 6 dana. - od 35 i više godina ... Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada, za rad kod poslodavca za navršenih: ... Čarobnjak Unos jubilarnih nagrada omogućava traženje djelatnika kojima možemo ... 5.000,00 HRK za 40 godina radnog staža i svakih naredih 5 godina. Nov 17, 2017 — od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža 5 dana ... (2) O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikat ... TKU-a, pravo na isplatu jubilarne nagrade za 40 godina radnog staža ostvaruje ... određen u trajanju od 5 godina od dospijeća pojedinog materijalnog prava, ... 1. Što je jubilarna nagrada? Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostva-reni određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, 10, 15, ... Mar 17, 2017 — Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad ukoliko navrši: – 5 godina – u visini 1 osnovice,. – 10 godina – u visini 1,25 osnovice;. Nov 17, 2017 — od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža 5 dana ... (2) O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikat ... Broj ... „Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni rad u trgovačkom ... za navršenih 10 godina radnog staža - 1.500,00 kuna ... 5 godina radnog staža. Da li djelatnica ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za 5 godina staža? ... neće moći dobiti i tu jubilarnu nagradu za 25 godina ukupnog staža. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se ... Da li djelatnica ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za 5 godina staža? ... neće moći dobiti i tu jubilarnu nagradu za 25 godina ukupnog staža. Apr 29, 2021 — Jubilarna nagrada je nagrada radniku za neprekinuti staž kod . ... ostva- reni određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, 10, 15, . 6 days ago — Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike. ... naknadu za ostva-reni određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, ... Što je jubilarna nagrada? Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostva- reni određeni broj godina radnog staža (najčešće je to 5, 10, 15, ... Noćni odgajatelj koji radi noću dobiva za svoj rad dodatak za rad 12,5%. ... Da li djelatnica ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za 5 godina staža? PREDMET: Rješavanje problema neisplate jubilarnih nagrada u 2013. godini za službenike i namještenike s. 5, 15, 25 i 35 godina neprekidnog staža. - traži se. Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za ostvareni radni staž: ... 5 godina- visina 1,00 osnovice za izračun otpremnina, jubilarnih nagrada i pomoći,. URBROJ: 426-02-01-15-1 od 21. svibnja 2015. godine, Pravilnik o dopunama Pravilnika o ... (5) U radni staž iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se:. 45 godina – u visini 5 osnovica iz st. 2. ovog članka. (2) O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati državnih službi pregovarat ... od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža 5 dana ... (2) O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikat državnih službi. Jan 5, 2022 — Unapred zahvaljujem za odgovor. Zaposlenica sam u javnoj službi u kojoj uskoro navršavam 5 godina radnog staža. Prethodno sam 15 godina bila ... jubilarne.nagrade.za.ukupno.navršene.godine.radnog.staža. i.to..kada.navrše: –...5.godina.–.u.visini.1.osnovice.iz.st..2..ovog.članka. –. 10. godina. Predmet: Isplata razlike iznosa jubilarnih nagrada sukladno Odluci Vlade RH ... plaće za 0,5% po navršenoj godini radnog staža od podatka o neprekinulom ... Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog ... Jubilarna nagrada za navršenih 5 godina neprekidnog rada, isplaćuje se u ... od 35 i više godina radnog staža. 1 dan. 2 dana. 3 dana. 4 dana. 5 dana ... Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada, za rad kod Poslodavca za navršenih:.

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google