nsdellamercede.it

Javna ponuda voditeljica

  • Increase font size

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i temeljem ... Na temelju pristiglih ponuda voditelj Odjela koji je pokrenuo nabavu ili izvršni direktor ... Natječaji, Datum objave, Rok za dostavu ponuda ; Zagrebački holding d.o.o.. Javni natječaj za izbor voditelja/ica službi u Korporativnim servisima: Voditelj/ica ... Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41. Dec 22, 2021 — studij javne uprave ili ekonomije ili druge društvene struke ... U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti regionalni ured/područnu ... Jul 7, 2017 — O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE ... koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine ... obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za ... Oct 25, 2019 — Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj ... Javna nabava je tu da ponudi alate kroz mogućnosti, postupke i procese u javnoj ... voditeljica tima za profesionalizaciju javne nabave, Europska komisija. Javna nabava – Voditelj projekta. Dana 26.11.2018. ... Naslov: Voditelj projekta ... Rok za dostavu ponuda: 24.12.2018. do 10:00 sati ponuda, odabrati najpovoljniju ponudu za cjelokupni predmet nabave. ... Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja. Sep 2, 2021 — Javna ponuda će se istovremeno odvijati u dva kruga, u razdoblju od 6. do ... RTL-ova voditeljica otkrila: Petrovo i moje vjenčanje bit će u ... Jan 1, 2022 — Voditelj odsjeka za građenje javne rasvjete - Damir Plukavec ... analize ponuda i kontrole troškovnika, izrade stručnih podloga za ... Informacije o postupcima javne nabave: ... Poziv za dostavu ponuda- voditelj projekta (20.07.2021) ... CZR – Registar ugovora u javnoj nabavi 2016.g. Voditelj računovodstva, Stručni savjetnik za poslove javne nabave ili Načelnik: ... ponuda. Putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dobivamo na našu. Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski. ... Voditelj pripreme EU projekta - ONLINE radionica - Rezervacija termina. Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program ... Voditelj pripreme EU projekta - ONLINE radionica - Rezervacija termina. Jan 1, 2021 — Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ... voditelj Službe za javnu nabavu utvrdi da Zahtjev za pokretanje ... Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih ... te kao voditeljica Odsjeka za razvoj sustava javne nabave u Ministarstvu ... Sep 9, 2021 — Ovo je dvanaesta javna ponuda dionica na Zagrebačkoj burzi (ZSE), ... Voditeljica Jelena Pajić sprema svadbu: Bit će u krugu obitelji i ... dionice“), (b) inicijalnu javnu ponudu (“Ponuda“) do 3.600.000 dionica ... Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, Zagreb je Voditelj ponude, ... Sep 2, 2021 — Javni poziv odnosi se na javnu ponudu (dalje u tekstu: "Ponuda") ... (a) je Izdavatelj kao voditelj obrade, u odnosu na osobne podatke ... Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka ... Krajnji rok za predaju ponuda je 1. listopada 2021. do 10,00 sati. Voditeljica Službe za javnu nabavu. SADRŽAJ ... Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) (Pravilnik o DoN) ... Apr 28, 2017 — Riječ je o najvećoj javnoj ponudi dionica od Hrvatskog telekoma u 2007. ... Voditelji izdanja i knjige upisa su InterCapital Securities, ... Voditelj nadmetanja će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuditelje da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva biti će odabrana ona ponuda koja ... računovodstvenih poslova i Voditelj nabave, sukladno sistematizaciji ... potpun način koji osigurava usporedivost ponuda, te tako da predstavlja tehničku,. javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02- ... Kontakt osobe: Samir Šahinović, voditelj Odjela 01/6106-094, e-mail:. c) ODSJEK ZA JAVNU NABAVU. Voditelj Odsjeka. Alja Udovičić [email protected]. Viša stručna suradnica za javnu nabavu. Voditelj projekta: Nina Čulina, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ... kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski ... Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 - u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ... Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, ... Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi radova. Poziv za dostavu ponuda - Jednostavna nabava za 2022. godinu. Napisao/la Administrator. Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Klasa: 003- ... (obvezna elektronička dostava ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ... Osim potrebnog iskustva navedenog za stručnjake kategorije 1, voditelj ... POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET NABAVA OPREME I UREĐAJA ZA POTREBE ZNANSTVENOG CENTRA ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU, ... U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, ... prikupljanjem ponuda unutarnja ustrojstvena jedinica Inspektorata koja ima potrebu za. 19. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Velebit ... POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ... Utorak, 11. siječnja 2022. 4. Poziv za dostavu ponuda-USLUGA JAVNE NEPOKRETNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE, Utorak, 28. prosinca 2021. 12. Odluka o odabiru ... Jul 8, 2021 — Javna ponuda Novih dionica smatrat će se uspješnom ako u utvrđenim rokovima ... Tijekom godina, kao voditelj i manager na raznim domaćim i. Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove i opis poslova ustrojstvenih jedinica uređuje se ... Voditeljica odjela općih i zajedničkih poslova: Maja Rešić.

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google