nsdellamercede.it

što je ustrojstvena jedinica

  • Increase font size

Jul 24, 2019 — (5) Ustrojstvene jedinice ustrojene u sjedištu upravne organizacije u čijem su ... usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Oct 11, 2021 — Ustrojstvena jedinica je prozor koji sadrži osnovne podatke o ustrojstvenim jedinicama u sustavu ISVU: sveučilištima, visokim učilištima, ... Jul 2, 2020 — Ustrojstvena jedinica je katalog koji sadrži osnovne podatke o ustrojstvenim jedinicama u sustavu ISVU: sveučilištima, visokim učilištima, ... Ustrojstvene jedinice suda · 1.1. PODODSJEK ZA LJUDSKE POTENCIJALE · 1.2. PISARNICA SUDSKE UPRAVE · 1.3. ODJELJAK ZA MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE · 1.4. ... Unutarnje ustrojstvene jedinice tijela državne uprave; Posebne ustrojstvene ... Kada se poslovi državne uprave povjeravaju jedinicama lokalne i područne ... se riječima: „u područnim jedinicama čije je osnivanje predviđeno posebnim zakonom ... ustrojstvenih jedinica, na razini službe, u tijelima državne uprave. Ovim se načelima uređuju nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica ... Unutarnje ustrojstvene jedinice i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. ... Ministarstva financija (Narodne novine, br. 97/20 i 101/21) ustrojene su sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:. Jedinica za unutarnju reviziju u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojava se kao zasebna ustrojstvena jedinica sukladno članku 21. Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: Kabinet ministra; Glavno tajništvo; Samostalna služba za ... (2) Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, vrste, uvjete za ustrojavanje i način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te opća ... Lista riječi i fraza, sličnih ustrojstvene jedinice: organizacijske jedinice, unutarnje ustrojstvene, ustrojbene jedinice, zdravstvene ustanove, ... Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede uređuju se nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu ... ustrojstvenih jedinica Zavoda, te nazivi i poslovi radnih mjesta unutar ... osnovati i kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica u Središnjem uredu. ... razvoja (Narodne novine 97/2020) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva koje se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica: 1. Kabinet ministra (2) Ustrojstvena jedinica Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske potvrđuje početni popis kandidata i dostavlja ustrojstvenoj jedinici Oružanih ... Zdravstvene ustrojstvene jedinice · Služba kirurških djelatnosti · Služba internističkih djelatnosti · Odjel za pedijatriju · Odjel za ginekologiju i opstetriciju. ... ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 97/20) za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:. Mar 18, 2021 — Ustrojstvene jedinice · Jedinica za centralno naručivanje pacijenata · Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav · Jedinica ... ustrojstvenih jedinica Ministarstva te policijskih uprava. Ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu i policijske uprave iskazuju svoje potrebe na. Ustrojstvene jedinice Ministarstva ... unutarnje revizije i dostavlja ga ministru i ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija nadležnoj za harmonizaciju ... ... i materijale od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za ... surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi uključivanja u plan i ... Medicinske i nemedicinske ustrojstvene jedinice. Bolnička ljekarna. Rukovoditeljica: Mirna Alebić, mag. pharm. Služba za prehranu i dijetetiku Općine i gradovi u Hrvatskoj čine najnižu razinu samouprave (to su osnovne ustrojstvene jedinice). Županije su više jedinice lokalne samouprave (pojam ... Označite prijevode "ustrojstvena jedinica" na engleski. Pogledajte primjere prevoda ustrojstvena jedinica u rečenicama, slušajte izgovor i učite gramatiku. jedinice i tijelo u cjelini, predstavlja jedan od ključnih elemenata transparentnosti koji potiče ... ustrojstvenih jedinica, kao ključnih osoba u tijelu. Jan 18, 2021 — voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – voditelj Ureda za projekte i transfer tehnologije – 1 izvršitelj. Pored općih uvjeta za zasnivanje ... Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja ... usko surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; ... Služba policije ustrojstvena je jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj. Služba policije obuhvaća poslove policije u odori: temeljne, ... Ustrojstvena jedinica (obavezan podatak). odabire se naziv nadležne područne službe Zavoda iz padajućeg niza. Registarski broj obveznika doprinosa (obavezan ... (1) Odgovornu osobu ustrojstvene jedinice u kliničkom bolničkom centru, kliničkoj bolnici i u klinici kao samostalnoj zdravstvenoj ustanovi, ... U Zavodu su organizirane sljedeće ustrojstvene jedinice: · Ured ravnatelja, · Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja, · Sektor za financijsko upravljanje, ... Uredbom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica te njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj ... sistematizacija radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama, stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova po pojedinom radnom mjestu,. Pritužbu možete podnijeti nadležnoj policijskoj upravi ukoliko se radi o policijskom službeniku policijske uprave ili ustrojstvenoj jedinici Ministarstva ... Ustrojstvene jedinice. Abecedni popis. Klinike. Zavodi. Odjeli. Podružnica Zagvozd. Donacije. Plemenitim činom nesebičnog darivanja osnažimo našu ... (interna oznaka ustrojstvene jedinice) b). Otkazivanje prava na kreiranje izvješća u servisu Registar zaposlenih u javnom sektoru. Članak 4. Glavno tajništvo obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za tehničko usklađivanje rada ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva ... ... uređeno je unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu. ... o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; ... surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i ...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google