nsdellamercede.it

što je odrednica

  • Increase font size

Što znači ODREDNICA, definicija i primjeri rečenica za riječ ODREDNICA na hrvatskom online rječniku i leksikonu Jezikoslovac.com. odrednica: òdrednica ž : riječ ili kratica u rječniku, leksikonu i sl. koja sadrži obavijest o morfološkim, sintaktičkim, stilističkim ili uporabnim ... odrednica, u bibliotekarstvu, riječ koja u abecednom katalogu određuje mjesto pojedine kataložne jedinice. Ispisuje se na njezinu vrhu; autorska o., ... Predmetna odrednica, riječ ili skupina riječi koja služi za predmetno ... Ugrađuje se u u strukturirani sustav predmetnih odrednica prema načelima IFLA-ina ... Lista riječi i fraza, sličnih odrednica: sastavnica, označnica, karakteristika, značajka, obilježja. Više rezultata i sinonimi na kontekst.io. Prisutnost genske odrednice ili kombinacije odrednica koje mikroorganizmu daju mutirani fenotip osjetljivosti na jedno antimikrobno sredstvo ili više njih ... by A Kapetanović · 2017 — (stilističke) odrednice u sklopu leksikografskoga članka bitne su za ko- ... ji duga tradicija pridavanja takvih odrednica u rječnicima ... by Ž Brlobaš · 2003 · Cited by 2 — ... u hrvatskom dijelu rječnika naznačio neke gramatičke odrednice – gramatički rod svih imenica te trajanje činjenja, tj. glagolski vid, svih glagola. etimološka odrednica · gramatička odrednica · leksikografska odrednica · normativna odrednica · odrednica · rječnička odrednica · stilska odrednica · temeljna ... Što je predmetni sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu? Predmetni sustav je kontrolirani rječnik predmetnih odrednica koji u autoriziranoj ... Aleksandra Horvat*. OBLIK I GRAĐA KORPORATIVNIH ODREDNICA. Usporedba Preporuka Međunarodne federacije bibliotekarskih društava i ustanova s odgovarajućim ... Univerzalne decimalne klasifikacije, preko Predmetnih odrednica američke ... popisa predmetnih odrednica su Predmetne odrednice Kongresne knjižnice. Odrednica dimenzijske matrice mxn rezultat je oduzimanja množenja elemenata glavne dijagonale množenjem elemenata sekundarne dijagonale. Jun 18, 1997 — U slučaju da odredba iz Ugovora o zajmu ili Ugovora o jamstvu nije u skladu s odredbom iz Općih odrednica prevladava ona odredba koja je ... by V Botrić · 2009 · Cited by 3 — Odrednice visine uvjetnih nadnica nezaposlenih u Hrvatskoj. 30. 1. Uvod. 1. Visina nezaposlenosti se u nekim ekonomskim modelima smatra posljedicom. Nov 21, 2019 — Pa što je Studija izvodljivosti? Pa u tome je prijelomna točka - Imali su ugovorenu studijsku dokumentaciju, sve odrednice iste, ali nisu sve ... U linearnoj algebri , odrednica je skalarna vrijednost koja se može izračunati iz elemenata kvadratne matrice i kodira određena svojstva linearne ... Odrednica - Na Engleskom, prijevod, definicija, sinonimi, izgovor, transkripcija, antonimi, primjeri. Hrvatski-engleski prijevod. Odrednica, u linearnoj i multilinearnoj algebri, vrijednost, označena s det A, povezana s kvadratnom matricom A od n redaka i n stupaca. U prikazu Outlook danas možete dobiti brzi interaktivni sažetak kalendara, zadataka i poruka za trenutni dan. Kreiranje skupa osnovnih odrednica IT sredstava. Kad prvi puta implementirate IBM Control Desk, možete kreirati početne slogove IT sredstva u bazu podataka. Sarrusovo pravilo koristi se za izračun rezultata odrednica 3x3. Oni se koriste za rješavanje linearnih jednadžbi i utvrđivanje jesu li kompatibilni. Osobne i obiteljske odrednice emocionalne regulacije mlaðih adolescenata. Macuka, Ivana. Psychological Topics; Rijeka Vol. 21, Iss. 1, (2012): 61-82. visina grma. Upravo se u potonjoj klasifikaciji koristi pojam "determiniranosti" koji se odnosi na biljke koje neovisno zaustavljaju svoj rast u određenoj fazi ... Ne kupujte samo sjeme ili sadnice, morate shvatiti što sorte odgovara posebno za klimatsku zonu. Ako planirate da gaje paradajz na otvorenom polju, vi ćete ... biti jednako djelotvorni kao i sama značenjska i gramatička definicija. No osim onoga što je sama po sebi, riječ dobiva svoju značenjsku i funkcionalnu ... Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici Zaključak kojim se prihvaćaju Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva – „Zeleni razvoj ... Odrednice opskrbe. Ekonomka ponuda - koliko proizvoda je tvrtka ili tržište firmi premno proizveti i prodati - određuje e kojom proizvodnom količinom ... Jun 12, 2020 — Posesivne odrednice se ponekad nazivaju posvojni pridjevi, slab posvojne zamjenice, genitiva zamjenica, posvojne odrednice zamjenica, ... Jan 11, 2016 — Usporedba Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Odrednice i redalice Eve Verona s konceptualnim modelima i ... Programske odrednice. Centar za vizualne studije je znanstveno-stručna udruga osnovana s ciljem proučavanja kompleksa znanstveno-teorijskih problema koji se ... preskoči na sadržaj. Osnovna škola Donji Kraljevec. Korisnik: Lozinka: Login. Erasmus+ · Kontakti. :: Zaštita osobnih podataka :: Temeljne odrednice. Za promjenu rezolucije prvo odaberite Other kao postavku odrednice ... Ova postavka dostupna je samo kada je odrednica Image Type postavljena na Color ili ... by M Stubičar · 2019 — Cilj i svrha ovog rada je ukazati na vezu između kulture i ponašanja potrošača kroz unutarnje i vanjske odrednice ponašanja potrošača, ... Oct 27, 2021 — Čović: Ako se briše nacionalna odrednica, onda treba potpuna preinaka BiH. Autor: L. F.; Zadnja izmjena 27.10.2021 22:14 ... Odrednica n -tog reda napisana je kao kvadratna tablica koja sadrži n redaka i n stupaca: Brojevi i ij su elementi odrednice, i je broj retka, j je broj stupca, ... by A Lulić Veklenko · 2021 — Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj, Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet. Rijeka ; Datum i država obrane, 2021-03-17, ... Procjena institucionalnih i strukturnih odrednica prijave i uspjeha na državnoj maturi. Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu ... Nov 10, 2016 — Devedeset posto ambalažnog materijala poduzeća DS Smith sada dolazi iz recikliranih izvora, što je fenomenalno postignuće za vodećeg ... Matrica vs Determinant. Matrice i odrednice važan su pojam Linearna algebra, gdje matrice pružaju sažet način prikazivanja velikih linearnih jednadžbi i ...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google